Διαθέσιμη στο YouTube η 2η Διαδικτυακή Συζήτηση: Η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Υγειονομικών Περιφερειών στην Ελλάδα: Ο ρόλος του smartHEALTH ως καταλύτης στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Υγείας

Στη συζήτηση αυτή που πραγματοποιήθηκε την 13 Μαρτίου 2024, εξερευνούμε την ψηφιακή ετοιμότητα των υγειονομικών περιφερειών στην Ελλάδα και τον ρόλο που διαδραματίζει ο κόμβος smartHEALTH στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Υγείας. Οι ομιλητές περιγράφουν τη ψηφιακή ετοιμότητα των διαφόρων υγειονομικών περιφερειών, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις δράσεις που αναλαμβάνουν. Επίσης, αναδεικνύουν πώς ο κόμβος smartHEALTH μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη ψηφιακή εξέλιξη των υγειονομικών περιφερειών.

Ένα ακόμα βήμα προς την Ψηφιακή Καινοτομία: Ο κόμβος «smartHEALTH» στο πλευρό των υποψήφιων Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας από συνδεδεμένες χώρες

Στις 20 Φεβρουαρίου 2024, ο κόμβος smartHEALTH συμμετείχε σε εκδήλωση που οργανώθηκε από το Digital Transformation Accelerator (DTA) και το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH Network). Το webinar, με τίτλο “Network of European Digital Innovation Hubs – Associated Countries“, αποτέλεσε μια πολύτιμη ευκαιρία για προεπιλεγμένους υποψηφίους κόμβους συνδεδεμένων χωρών να εμβαθύνουν στον κόσμο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH) και να αποκομίσουν συμβουλές για μια επιτυχημένη υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.

Συμμετοχή του smartHEALTH στο Συνέδριο “Innovation Greece 5.0: Η καινοτομία στην Ελλάδα & οι φορείς που τη στηρίζουν”

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH συμμετείχε στο συνέδριο “Innovation Greece 5.0: Η καινοτομία στην Ελλάδα & οι φορείς που τη στηρίζουν”, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στις 26-27/1/2024. Η συμμετοχή του smartHEALTH αναδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή μας στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στον τομέα της υγείας

Διαθέσιμη στο YouTube η 1η Διαδικτυακή Συζήτηση “Ανάπτυξη του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας: Το smartHEALTH ως Κόμβος Διασύνδεσης”

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, η πρώτη διαδικτυακή συζήτηση του smartHEALTH European Digital Innovation Hub έλαβε χώρα και ήταν μια πραγματική επιτυχία. Παρακολουθήστε την αναδρομικά μέσω YouTube.

Ο Κόμβος smartHEALTH στο Επίκεντρο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Υγεία

Ένα από τα επίκεντρα της εκδήλωσης ήταν ο Κόμβος smartHEALTH, με τον project manager του κόμβου, κ. Δημήτρη Φιλιππίδη, να παρουσιάζει το έργο και τη σημασία του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας. Με τη συμμετοχή του Κόμβου smartHEALTH στην εκδήλωση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Υγεία,” αποδεικνύεται η δέσμευσή του για την προώθηση της ψηφιακής και ευφυούς υγείας στην Ελλάδα και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας. Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή γνώσεων και την προώθηση συνεργασιών προς όφελος της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα και πέραν των συνόρων της.