Ο Κόμβος smartHEALTH Συμμετέχει στο InnoHealth Forum 2023: Καινοτομία και Ψηφιακή Υγεία

Ο Κόμβος smartHEALTH θα συμμετάσχει στο InnoHealth Forum 2023, μια ετήσια εκδήλωση που αποτελεί τον πυρήνα της καινοτομίας και της ψηφιακής υγείας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2023, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισσα με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Elevate Greece. Οι αντιπρόσωποι του smartHEALTH θα βρίσκονται στο booth του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθόλη τη διάρκεια του φόρουμ.