Συμμετοχή του κόμβου smartHEALTH στο 3ο Φόρουμ “Hellenic BioCluster”

Ο Κόμβος smartHEALTH συμμετέχει στο 3o Φόρουμ “Hellenic BioCLuster” με θέμα «Υποστήριξη της διασπαστικής καινοτομίας για μεγιστοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου του κλάδου της βιοβιομηχανίας/Supporting disruptive innovation to maximize the economic and social impact of the bio-industry sector», που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου 2023 απο το Hellenic BioCluster στο Μέγαρο Αθηνών, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, στην Αθήνα.