Παρουσίαση του κόμβου smartHEALTH στην Διαδικτυακή Ημερίδα για Θέματα Ψηφιακής Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

Ο κόμβος smartHEALTH θα παρουσιαστεί στην ημερίδα στις 9 Δεκεμβρίου 2023, από τις 9:45 έως τις 13:30 που οργανώνουν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μαιευτικής, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με θέμα “Θέματα Ψηφιακής Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας”.