Συμμετοχή του smartHEALTH στη σύνοδο κορυφής “EDIH Network Annual Summit”

Ο Κόμβος smartHEALTH συμμετέχει ενεργά στη σύνοδο κορυφής “EDIH Network Annual Summit”, το βασικό ευρωπαϊκό γεγονός ψηφιακής καινοτομίας της χρονιάς, που συγκεντρώνει κόμβους ψηφιακής καινοτοτμίας (EDIHs), υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (policymakers) και διαχειριστές του δημοσίου τομέα. Θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 31 Μαίου και 1 Ιουνίου 2023 στις 12:00 CEST στο Royal Museums of Fine Arts of Belgium Rue du Musée 9, (Entrance Place du Musée) στις Βρυξέλες, Βέλγιο.

Ανάδειξη του κόμβου smartHEALTH στην διεθνή έκθεση “BEYOND” – στο Booth B19|περίπτερο 15.

Το έργο smartHEALTH ως κόμβος ψηφιακής καινοτομίας συμμετέχει ενεργά, έχοντας θέση σε Booth στην Αρένα όπου εταίροι του έργου θα είναι απευθείας διαθέσιμοι στους συμμετέχοντες, με επίκεντρο τις ΜΜΕ, start-ups, midcaps, αλλά και μεγάλες εταιρείες που θα παρευρεθούν ώστε να ενημερωθούν και να συζητήσουν για το κόμβο smartHEALTH όπως και να τους βοηθήσουν στο να βρουν την κατάλληλη για αυτούς υπηρεσία από τις διαθέσιμες του κόμβου.

Συμμετοχή του κόμβου smartHEALTH στην ημερίδα “Synergies for the future – AI in Public Services”

Ο κόμβος smartHEALTH αντιπροσωπεύθηκε από το Καθ. Δημήτριο Πλεξουσάκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ & Συντονιστή του κόμβου smartHEALTH. “Για τον τομέα της Υγειας, υπήρξε ειδική μνεία…”, ανέφερε ο Καθ. Δημήτριο Πλεξουσάκης, καθώς τα θέματα της ασφάλειας, ιδιωτικότητας και της διαφύλαξης των ηθικών αρχών ειναι καίριας σημασίας..

Συμμετοχή του smartHEALTH στη 1η ανοιχτή συνάντηση του Ελληνικού κόμβου (OHDSI-GR) της πρωτοβουλίας OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics)  

Το έργο smartHEALTH παρουσιάστηκε από τον κ. Δημήτριο Κατεχάκη, Επικεφαλή του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του ΙΤΕ – Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ICS-FORTH) στη συνεδρία με τίτλο ‘«Δεδομένα Πραγματικού Κόσμου» και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH’, όπου παρουσιάστηκε ο κόμβος smartHEALTH και ο ρόλος του στο πλαίσιο εφαρμογής της πρωτοβουλίας OHDSI.

Ανάδειξη του κόμβου smartHEALTH στο 25ο ετήσιο συνέδριο “MIT Global Sartup Workshop”

Το έργο smartHEALTH ως κόμβος ψηφιακής καινοτομίας συμμετέχει ενεργά, έχοντας θέση στο Booth του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΙΤΕ) όπου εταίροι του έργου θα είναι απευθείας διαθέσιμοι στους συνέδρους, με επίκεντρο τις ΜΜΕ, start-ups, midcaps, αλλά και μεγάλες εταιρείες που θα παρευρεθούν ώστε να ενημερωθούν και να συζητήσουν για το κόμβο smartHEALTH όπως και να τους βοηθήσουν στο να βρουν την κατάλληλη για αυτούς υπηρεσία απο τις διαθέσημες του κόμβου.

Συμμετοχή του smartHEALTH στη Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση “Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας”

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί από τον κ. Δημήτριο Κατεχάκη, Επικεφαλή του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του ΙΤΕ – Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ICS-FORTH) στη συνεδρία με τίτλο ‘Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την ιατρική ακριβείας και τις καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (smartHEALTH)’, στις 12:40 – 13:00.

Παρουσίαση του smartHEALTH στο 25ο Ετήσιο Συνέδριο “Greek ICT Forum” – ICT Services and Apps Everywhere: Πως αντιδρά η ελληνική επιχείρηση;

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί κατά την 1η ημέρα (Δευτέρα 20.03) από τον Καθ. Δημήτριο Πλεξουσάκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ & Συντονιστή του κόμβου smartHEALTH στη συνεδρία με τίτλο ‘Στρατηγικές υλοποιήσεις και εφαρμογές Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε Επιχειρήσεις και Φορείς (β’ Μέρος)’, στις 12:00 – 13:30. Θα παρουσιάσει τον Κόμβο συνολικά, τους εταίρους, τους στόχους, και τις δράσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει και συζήτηση για τον ρόλο των Κόμβων στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου τομέα του ελληνικού οικοσυστήματος.

Παρουσίαση του smartHEALTH στην Διημερίδα “Η Καινοτομία στη Δ. Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0”

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί κατά την 2η ημέρα (Παρασκευή 17.03) από τον κ. Βασίλη Μπουργανό, διευθυντή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και αντιπρόεδρο της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ στο πάνελ με τίτλο ‘Digital Innovation Hubs και Κέντρα Ικανοτήτων’, στις 13:55 – 14:30, καθώς πρόκειται για μία εκδήλωση που χαρτογραφεί την καινοτομία στην Δυτ. Ελλάδα και συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα έργα EDIH μαζί με τα Κέντρα Ικανοτήτων.

Συμμετοχή του smartHEALTH στην Ημερίδα “Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0”

Ο Κόμβος smartHEALTH συμμετέχει ενεργά στην ημερίδα με τίτλο “Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0“, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 12:30, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη). Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, εκπρόσωποι του smartHEALTH θα συμμετέχουν σε πάνελ, καθώς και σε 2 workshops, τόσο παρουσιάζοντας τις καινοτόμες υπηρεσίες […]

Εναρκτήρια εκδήλωση smartHEALTH

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 25 εκατομμύρια ΜΜΕ συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Οι ΜΜΕ είναι βαθιά ενσωματωμένες στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα ενώ διαφέρουν ως προς τα επιχειρηματικά μοντέλα, το μέγεθος, το προφίλ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και ως προς τις ανάγκες τους. Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής “EU SME Strategy for a […]