loading

Η εταιρεία ΗΕRΑDΟ αναπτύσσει την Υποδομή της με τη βοήθεια του smartHEALTH

Μια επιτυχημένη ιστορία (success story) αποτελεί η συνεργασία της  εταιρείας Hellenic Radiation Dosimetry SA (HERADO SA) και του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την ευφυή υγεία smartHEALTH. Η HERADO SA, μέσω της συνεργασίας αυτής, αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις ψηφιακές της προκλήσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ψηφιακής της πλατφόρμας και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.

Βασικές Πληροφορίες

Hellenic Radiation Dosimetry SA (HERADO SA): Η εταιρεία HERADO συνδυάζει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό, επιστημονικό και ερευνητικό υπόβαθρο με μια δυναμική εμπορική προοπτική. Η εταιρεία ξεκίνησε από το Διάστημα με επιτυχή παρουσία σε σημαντικές διαστημικές αποστολές. H εταιρεία αποτελεί τη μοναδική μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη που σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει ένα καινοτόμο, ενεργό, «έξυπνο» και ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης της επικίνδυνης ακτινοβολίας σε ανθρώπους. Το σύστημα της εταιρείας μετρά συνεχώς την ακτινοβολία μέσω ενός φορητού (wearable) δοσιμέτρου κι ενημερώνει άμεσα τους εργαζόμενους, αλλά και την διοίκηση της εγκατάστασης (πχ ένα νοσοκομείο) για την έκθεση και λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας. Μια σειρά από καινοτομίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθιστούν τη HERADO ως τη μοναδική εταιρεία παγκοσμίως με εγκεκριμένο ενεργό δοσίμετρο που λειτουργεί χωρίς την ανάγκη χρήσης άλλου μέσου μέτρησης. Η πρόταση της εταιρείας είναι διασπαστική (disruptive) και αλλάζει την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της ακτινοπροστασίας.

 • Χρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες: Υπηρεσίες Cloud, Κυβερνοασφάλεια (Cloud services, Cybersecurity)
 • Περίοδος Συνεργασίας: Ιούνιος – Νοέμβριος 2023
 • Παρεχόμενες υπηρεσίες: Τεχνική Καθοδήγηση, Ανάλυση Απαιτήσεων, Παροχή Λύσεων προς Βελτίωση της IT Πλατφόρμας

Η Πρόκληση

 • Να ελεγχθεί η ορθότητα της υλοποίησης
 • Να προταθούν σημεία βελτίωσης

Η HERADO διαθέτει σήμερα μεγάλο αριθμό ενεργών δοσιμέτρων, σε 18 διαφορετικές χώρες. Τα δοσίμετρα επικοινωνούν συνεχώς μέσω wi-fi προς μία κεντρική πλατφόρμα της εταιρείας όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό στην πληροφορία που μεταδίδεται εκεί. Η εταιρεία αυξάνει συνεχώς τις πωλήσεις της, με πολλούς νέους χρήστες από περισσότερες χώρες και θέλει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της περαιτέρω ανάπτυξης της πλατφόρμας της, έτσι ώστε να μπορεί να τους εξυπηρετήσει καλύτερα. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ήθελε να ελέγξει την ορθότητα της προσέγγισης της, αν πληρούνταν οι απαιτήσεις που υπάρχουν στο κλάδο της Υγείας.  Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από την εταιρείακαι υπήρχε η ανάγκη ελέγχου της από ειδικοούς, του χώρου της Υγείας, για μία σειρά μη-λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα, η διαλειτουργικότητα και η επεκτασιμότητα.

Η Ανάλυση

 • Αξιολόγηση Ψηφιακής Ωριμότητας
 • Παρουσίαση μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει η ανάλυση των χαρακτηριστικών
 • Επιλογή 3 κατηγοριών ανάλυσης

Μετά από τη συζήτηση των αναγκών, την  ανάλυση των απαιτήσεων της HERADO και την εφαρμογή της διαδικασίας Αξιολόγησης Ψηφιακής Ωριμότητας (Digital Maturity Assessment – DMA), προχωρήσαμε σε συστηματική αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης. Ειδικοί επιστήμονες στην ανάπτυξη ιατρικού λογισμικού εξέτασαν τις προκλήσεις της υφιστάμενης πλατφόρμας και προχώρησαν, μέσω ειδικής μεθοδολογίας στην παροχή κατάλληλων συμβουλών, για κάθε μη-λειτουργικό χαρακτηριστικό που εξετάστηκε. Η μεθοδολογία που ακολούθησαν βασίστηκε σε εμπειρία που έχει αποκτηθεί από Ευρωπαϊκά έργα προμήθειας καινοτόμων λύσεων σε μονάδες Υγείας.

Οι Λύσεις

 • Παροχή αναφοράς με το τι πρέπει να έχει κάθε σύστημα, σε κάθε κατηγορία από τις εξεταζόμενες
 • Παροχή προτάσεων για συγκεκριμένες μελλοντικές ενέργειες

Η εταιρεία έλαβε αναλυτική αναφορά για  όλα τα σημεία που εξετάστηκαν. Στην αναφορά δίνονται στοιχεία για το τι πρέπει να πληρείται από τη πλατφόρμα στις διαστάσεις της Ασφάλειας/Ιδιωτικότητας, της Συμβατότητας/Διαλειτουργικότητας και της  Επεκτασιμότητας/Φορητότητας/Απόδοσης. Επίσης περιλαμβάνονται ακριβείς προτάσεις για άμεσες αλλά και μελλοντικές αλλαγές που μπορούν να αναληφθούν, ανά διάσταση και χαρακτηριστικό, ώστε η πλατφόρμα να γίνει καλύτερη και να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση των χρηστών και τις προδιαγραφές της αγοράς.

Η Υλοποίηση

 • Θετική αξιολόγηση της τρέχουσας πλατφόρμας
 • Για μελλοντική χρήση, πρόταση ανάπτυξης νέας πλατφόρμας με διαφορετική αρχιτεκτονική, μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις

Η αξιολόγηση της πλατφόρμας ως έχει, είναι πολύ θετική. Η πλατφόρμα λειτουργεί ικανοποιητικά και πληρώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του τομέα της Υγείας. Σε περίπτωση όμως μαζικής αύξησης των χρηστών, προτάθηκαν κάποιες ειδικές δομικές αλλαγές που θα απαιτηθούν, ώστε η πλατφόρμα να λειτουργεί με αποδοτικότητα και ασφάλεια. Επίσης, έγιναν προτάσεις για να αποκτήσει η εταιρεία ειδική πιστοποίηση, γεγονός που θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση της πλατφόρμας. Τα παραπάνω συμβάλλουν ώστε η εταιρεία να γνωρίζει που βρίσκεται και τι πρέπει να κάνει, όταν οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

Ακολουθήστε μας στα Social Media για να ενημερώνεστε σχετικά με τις δράσεις μας: FacebookLinkedInTwitter

Write a Reply or Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *