Η εταιρεία ΗΕRΑDΟ αναπτύσσει την Υποδομή της με τη βοήθεια του smartHEALTH

Μια επιτυχημένη ιστορία (success story) αποτελεί η συνεργασία της εταιρείας Hellenic Radiation Dosimetry SA (HERADO SA) και του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την ευφυή υγεία smartHEALTH. Η HERADO SA, μέσω της συνεργασίας αυτής, αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις ψηφιακές της προκλήσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ψηφιακής της πλατφόρμας και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος