Ο Κόμβος smartHEALTH Συμμετέχει στο 26ο Forum Ανάπτυξης: Συνέργειες στην έρευνα και καινοτομία

Ο κόμβος smartHEALTH θα παρουσιαστεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 – 14:30 στην Αίθουσα ΙΙ του ξενοδοχείου «Αστήρ» σε συνεδρία με θέμα “Εργαστήριο smartHEALTH: Συνέργειες στην έρευνα και καινοτομία, ενδεικτικές εφαρμογές στις επιστήμες υγείας” που διοργάνωσε ο εταίρος του κόμβου μας: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ)