Διαθέσιμη στο YouTube η 1η Διαδικτυακή Συζήτηση “Ανάπτυξη του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας: Το smartHEALTH ως Κόμβος Διασύνδεσης”

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, η πρώτη διαδικτυακή συζήτηση του smartHEALTH European Digital Innovation Hub έλαβε χώρα και ήταν μια πραγματική επιτυχία. Παρακολουθήστε την αναδρομικά μέσω YouTube.