Συμμετοχή του κόμβου smartHEALTH στην ημερίδα “Synergies for the future – AI in Public Services”

Ο κόμβος smartHEALTH αντιπροσωπεύθηκε από το Καθ. Δημήτριο Πλεξουσάκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ & Συντονιστή του κόμβου smartHEALTH. “Για τον τομέα της Υγειας, υπήρξε ειδική μνεία…”, ανέφερε ο Καθ. Δημήτριο Πλεξουσάκης, καθώς τα θέματα της ασφάλειας, ιδιωτικότητας και της διαφύλαξης των ηθικών αρχών ειναι καίριας σημασίας..