Συμμετοχή του κόμβου smartHEALTH στο συνέδριο καινοτομίας “Thinc Innovation Forum”

Ο Δρ, Παντελής Νατσιάβας, Επικεφαλής του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ) θα συμμετάσχει στο πάνελ της συνεδρίας με τίτλο ‘Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ελλάδα’, στις 12:15 – 13:00.