Ανάδειξη του κόμβου smartHEALTH στο 25ο ετήσιο συνέδριο “MIT Global Sartup Workshop”

Το έργο smartHEALTH ως κόμβος ψηφιακής καινοτομίας συμμετέχει ενεργά, έχοντας θέση στο Booth του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΙΤΕ) όπου εταίροι του έργου θα είναι απευθείας διαθέσιμοι στους συνέδρους, με επίκεντρο τις ΜΜΕ, start-ups, midcaps, αλλά και μεγάλες εταιρείες που θα παρευρεθούν ώστε να ενημερωθούν και να συζητήσουν για το κόμβο smartHEALTH όπως και να τους βοηθήσουν στο να βρουν την κατάλληλη για αυτούς υπηρεσία απο τις διαθέσημες του κόμβου.