Συμμετοχή του smartHEALTH στη Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση “Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας”

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί από τον κ. Δημήτριο Κατεχάκη, Επικεφαλή του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του ΙΤΕ – Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ICS-FORTH) στη συνεδρία με τίτλο ‘Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την ιατρική ακριβείας και τις καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (smartHEALTH)’, στις 12:40 – 13:00.