Παρουσίαση του smartHEALTH στο 25ο Ετήσιο Συνέδριο “Greek ICT Forum” – ICT Services and Apps Everywhere: Πως αντιδρά η ελληνική επιχείρηση;

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί κατά την 1η ημέρα (Δευτέρα 20.03) από τον Καθ. Δημήτριο Πλεξουσάκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ & Συντονιστή του κόμβου smartHEALTH στη συνεδρία με τίτλο ‘Στρατηγικές υλοποιήσεις και εφαρμογές Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε Επιχειρήσεις και Φορείς (β’ Μέρος)’, στις 12:00 – 13:30. Θα παρουσιάσει τον Κόμβο συνολικά, τους εταίρους, τους στόχους, και τις δράσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει και συζήτηση για τον ρόλο των Κόμβων στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου τομέα του ελληνικού οικοσυστήματος.