Παρουσίαση του smartHEALTH στην Διημερίδα “Η Καινοτομία στη Δ. Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0”

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί κατά την 2η ημέρα (Παρασκευή 17.03) από τον κ. Βασίλη Μπουργανό, διευθυντή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και αντιπρόεδρο της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ στο πάνελ με τίτλο ‘Digital Innovation Hubs και Κέντρα Ικανοτήτων’, στις 13:55 – 14:30, καθώς πρόκειται για μία εκδήλωση που χαρτογραφεί την καινοτομία στην Δυτ. Ελλάδα και συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα έργα EDIH μαζί με τα Κέντρα Ικανοτήτων.