Συμμετοχή του κόμβου smartHEALTH στο συνέδριο καινοτομίας “Thinc Innovation Forum”

Ο Δρ, Παντελής Νατσιάβας, Επικεφαλής του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ) θα συμμετάσχει στο πάνελ της συνεδρίας με τίτλο ‘Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ελλάδα’, στις 12:15 – 13:00.

Συμμετοχή του smartHEALTH στη 1η ανοιχτή συνάντηση του Ελληνικού κόμβου (OHDSI-GR) της πρωτοβουλίας OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics)  

Το έργο smartHEALTH παρουσιάστηκε από τον κ. Δημήτριο Κατεχάκη, Επικεφαλή του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του ΙΤΕ – Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ICS-FORTH) στη συνεδρία με τίτλο ‘«Δεδομένα Πραγματικού Κόσμου» και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH’, όπου παρουσιάστηκε ο κόμβος smartHEALTH και ο ρόλος του στο πλαίσιο εφαρμογής της πρωτοβουλίας OHDSI.

Ανάδειξη του κόμβου smartHEALTH στο 25ο ετήσιο συνέδριο “MIT Global Sartup Workshop”

Το έργο smartHEALTH ως κόμβος ψηφιακής καινοτομίας συμμετέχει ενεργά, έχοντας θέση στο Booth του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΙΤΕ) όπου εταίροι του έργου θα είναι απευθείας διαθέσιμοι στους συνέδρους, με επίκεντρο τις ΜΜΕ, start-ups, midcaps, αλλά και μεγάλες εταιρείες που θα παρευρεθούν ώστε να ενημερωθούν και να συζητήσουν για το κόμβο smartHEALTH όπως και να τους βοηθήσουν στο να βρουν την κατάλληλη για αυτούς υπηρεσία απο τις διαθέσημες του κόμβου.

Συμμετοχή του smartHEALTH στη Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση “Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας”

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί από τον κ. Δημήτριο Κατεχάκη, Επικεφαλή του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του ΙΤΕ – Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ICS-FORTH) στη συνεδρία με τίτλο ‘Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την ιατρική ακριβείας και τις καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (smartHEALTH)’, στις 12:40 – 13:00.

Παρουσίαση του smartHEALTH στο 25ο Ετήσιο Συνέδριο “Greek ICT Forum” – ICT Services and Apps Everywhere: Πως αντιδρά η ελληνική επιχείρηση;

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί κατά την 1η ημέρα (Δευτέρα 20.03) από τον Καθ. Δημήτριο Πλεξουσάκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ & Συντονιστή του κόμβου smartHEALTH στη συνεδρία με τίτλο ‘Στρατηγικές υλοποιήσεις και εφαρμογές Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε Επιχειρήσεις και Φορείς (β’ Μέρος)’, στις 12:00 – 13:30. Θα παρουσιάσει τον Κόμβο συνολικά, τους εταίρους, τους στόχους, και τις δράσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει και συζήτηση για τον ρόλο των Κόμβων στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου τομέα του ελληνικού οικοσυστήματος.

Παρουσίαση του smartHEALTH στην Διημερίδα “Η Καινοτομία στη Δ. Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0”

Το έργο smartHEALTH θα παρουσιαστεί κατά την 2η ημέρα (Παρασκευή 17.03) από τον κ. Βασίλη Μπουργανό, διευθυντή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και αντιπρόεδρο της ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ στο πάνελ με τίτλο ‘Digital Innovation Hubs και Κέντρα Ικανοτήτων’, στις 13:55 – 14:30, καθώς πρόκειται για μία εκδήλωση που χαρτογραφεί την καινοτομία στην Δυτ. Ελλάδα και συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα έργα EDIH μαζί με τα Κέντρα Ικανοτήτων.