Ο κόμβος smartHEALTH στο Kick-Off Meeting του Smart Attica European Digital Innovation Hub

Τον Ιανουάριο του 2023, ο κόμβος smartHEALTH κατάφερε να δώσει το παρόν σε μια σημαντική εκδήλωση, το Kick-Off Meeting του Smart Attica European Digital Innovation Hub (Smart Attica EDIH). Η εκδήλωση αυτή, που διοργανώθηκε την 31η Ιανουαρίου 2023, σηματοδότησε την έναρξη δράσης του Smart Attica EDIH, το πρώτο Ευρωπαϊκό Hub Ψηφιακής Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Ο project manager του κόμβου smartHEALTH, κύριος Φιλιππίδης Δημήτρης, είχε την τιμή να παρουσιάσει τον κόμβο smartHEALTH κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής εκδήλωσης.