Συμμετοχή του smartHEALTH στην Ημερίδα “Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0”

Ο Κόμβος smartHEALTH συμμετέχει ενεργά στην ημερίδα με τίτλο “Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0“, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 12:30, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη). Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, εκπρόσωποι του smartHEALTH θα συμμετέχουν σε πάνελ, καθώς και σε 2 workshops, τόσο παρουσιάζοντας τις καινοτόμες υπηρεσίες […]

Το smartHEALTH στο Innovent Forum 2023: Πρωτοπορία στην Ψηφιακή Καινοτομία της Υγείας στην Ελλάδα

Ο κόμβος smartHEALTH συμμετείχε με υπερηφάνεια στο Innovent Forum 2023, μια διήμερη υβριδική εκδήλωση επιστήμης και τεχνολογίας που διοργανώθηκε από το πάρκο καινοτομίας JOIST και ανέδειξε την καινοτομία και τη συνεργασία στην Ελληνική κοινωνία. Ο κ. Δημήτρης Κατεχάκης του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA) του ΙΤΕ έδωσε το παρόν και παρουσίασε το κόμβο.

Εναρκτήρια εκδήλωση smartHEALTH

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 25 εκατομμύρια ΜΜΕ συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Οι ΜΜΕ είναι βαθιά ενσωματωμένες στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα ενώ διαφέρουν ως προς τα επιχειρηματικά μοντέλα, το μέγεθος, το προφίλ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και ως προς τις ανάγκες τους. Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής “EU SME Strategy for a […]

Ο κόμβος smartHEALTH στο Kick-Off Meeting του Smart Attica European Digital Innovation Hub

Τον Ιανουάριο του 2023, ο κόμβος smartHEALTH κατάφερε να δώσει το παρόν σε μια σημαντική εκδήλωση, το Kick-Off Meeting του Smart Attica European Digital Innovation Hub (Smart Attica EDIH). Η εκδήλωση αυτή, που διοργανώθηκε την 31η Ιανουαρίου 2023, σηματοδότησε την έναρξη δράσης του Smart Attica EDIH, το πρώτο Ευρωπαϊκό Hub Ψηφιακής Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Ο project manager του κόμβου smartHEALTH, κύριος Φιλιππίδης Δημήτρης, είχε την τιμή να παρουσιάσει τον κόμβο smartHEALTH κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής εκδήλωσης.