Συμμετοχή του smartHEALTH στην Ημερίδα “Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0”

Ο Κόμβος smartHEALTH συμμετέχει ενεργά στην ημερίδα με τίτλο “Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0“, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 12:30, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη). Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, εκπρόσωποι του smartHEALTH θα συμμετέχουν σε πάνελ, καθώς και σε 2 workshops, τόσο παρουσιάζοντας τις καινοτόμες υπηρεσίες […]

Εναρκτήρια εκδήλωση smartHEALTH

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 25 εκατομμύρια ΜΜΕ συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Οι ΜΜΕ είναι βαθιά ενσωματωμένες στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα ενώ διαφέρουν ως προς τα επιχειρηματικά μοντέλα, το μέγεθος, το προφίλ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και ως προς τις ανάγκες τους. Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής “EU SME Strategy for a […]